Yüksekte Çalışma Eğitimi Sertifikası


Bize Ulaşın


6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 17. Maddesine ve 15.05.2013 tarih ve 28648 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği’nin 5. Maddesine göre; işverenler, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlamakla yükümlüdür. Ayrıca 25786 sayılı yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği ve 28695 sayılı kişisel koruyucu donanımların (KKD) işyerlerinde kullanılması hakkında yönetmelik gereği de bu eğitimin alınması zorunludur.

Eğitim İçeriği

=> Yüksekte Çalışma ile ilgili tanımlar

=> Yüksekte Güvenli çalışmanın yasal dayanakları

=> Düşme durdurma sistemleri

=> Emniyet alma kuralları (ankrajlama)

=> Toplu korunma uygulamaları ve kişisel koruyucu donanımlar

=> Kişisel koruyucu donanımların kontrol ve bakımı

=> Merdiven, iskele ve platformlarda güvenli çalışma uygulamaları

=> Askıda kalma şoku ve süresi

=> Sık kullanılan düğüm çeşitleri

=> Askıda kalan kişiyi kurtarma yöntemleri

=> Yüksek açı eğitimleri

=> Kuyularda kurtarma çalışmaları kombinasyonları