Site ve Apartman Yöneticiliği Eğitimi


Bize Ulaşın


Gayrimenkul sektörünün dinamikliği karşısında geleceğin önemli iş alanlarından biri olarak görülen mülk yönetiminin önemi her geçen gün daha da artıyor. Apartman ve site yönetimlerinde profesyonel hizmet beklentisine olan talebin artması, kalabalık sitelerde hizmetlerin yoğunlaşması, kat maliklerinin ve site sakinlerinin beklentisine cevap verebilmek için ciddi mesai harcanması zaruriyeti karşısında yeni bir meslek dalı da kendini gösteriyor.

Eğitimin Amacı

Son yıllarda apartman ve site gibi toplu yaşam yerleşimlerinin artması, bu alanların daha profesyonel olarak yönetilmesini ihtiyaç haline getirmiştir. Kurs ile katılımcıların;

=> Temel hukuk kavramlarını anlama ve yerinde kullanmaları

=> Site ve apartman yönetimi ile ilgili mevzuatı öğrenme ve değişiklikleri takip etmeleri,

=> Belediye imar planlarını anlama ve değişiklikleri takip etmeleri,

=> Toplumsal düzeni sağlayan kurallara ve kişilik haklarına uygun davranmaları,

=> Kendini doğru ifade etmeleri,

=> Etkin dinleyici olmaları

=> İkna edici iletişim kurmaları hedeflenmektedir.

Eğitime Kimler Katılabilir?

Bina/Toplu Yapı Yöneticileri

Site ve Toplu Yapı Yönetimi Çalışanları

Emlak şirketleri

Bu alanda çalışmak isteyenler