Plastik Kaynakçısı Belgesi


Bize Ulaşın


Ülkemizde plastik sektörünün gelişmesi, su ve doğalgaz iletiminde yoğun olarak polietilen malzeme kullanımı ve bu sektörlerde kalite ve güvenliğin öneminin artması nitelikli iş gücü ihtiyacını doğurmuştur. Bu kapsamda;

=> Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,

=> Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,

=> Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.