Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlama Eğitimi


Bize Ulaşın


30.04.2013 tarihli 28633 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik” kapsamında Limanlar, tersaneler, akaryakıt istasyonları, kimya üretim tesisleri, tekstil üretim tesisleri, atık arıtma tesisleri, havaalanları, un değirmenleri, dolum tesisleri, vb. işletmelerde “patlamadan korunma dokümanı” hazırlanması zorunluluğu getirilmiştir. Eğitimle, Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlayacak ya da güncelleyecek olanlara temel bilgileri vermek, ilgili standartlar ve diğer mevzuatın yorumlanmasına ve değerlendirmesine destek olmak, uygulama ve hesaplama becerilerini geliştirme hedeflenmiştir.

Kimler Katılabilir?

=> İş güvenliği uzmanları,

=> Kimyagerler, kimya mühendisleri ile diğer mühendisler,

=> İş sağlığı ve güvenliğine ilgi duyan bu konuda kendini geliştirmek isteyen kişiler,

=> Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlanması konusunda yetkinlik sahibi olmak isteyenler,

=> Patlayıcı Ortamlarda Kullanılacak Elektrikli Cihaz ve Tesisatı kurma ile ilgili çalışanlar.