Motorlu Taşıt Sürücüleri Trafik ve Çevre Öğreticiliği Sertifikası


Bize Ulaşın


Motorlu Taşıt Sürücüleri Trafik Ve Çevre Öğreticiliği; özel sürücü kurslarında trafik kuralları, psikolojisi, güvenliği, etkili trafik eğitimi ve motorlu taşıt sürücüleri kursu mevzuatı konularında eğiticilik niteliklerine sahip olan bireydir. Motorlu Taşıt Sürücüleri Trafik Ve Çevre Öğreticiliği Kursu ise Motorlu Taşıt Sürücüleri Trafik Ve Çevre Öğreticiliği mesleğini yürüten ve ya yürütmek isteyen bireylerin, Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı 200 saatlik Motorlu Taşıt Sürücüleri Trafik Ve Çevre Öğreticiliği Eğitimi sonunda alması öngörülen sertifikadır. (Kurs bitirme belgesidir.)

Okur-yazar mezuniyete sahip bireylere yönelik olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2013 yılında hazırlanmıştır. Öğretmenlik ve öğretim sektöründe halen çalışmakta olan veya çalışmayı düşünen bireylerin 20/06/2012 tarih ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında bu sertifikayı almaları zorunludur. Merkezi Eğitim Kurumları’ndan alacağınız Motorlu Taşıt Sürücüleri Trafik Ve Çevre Öğreticiliği Eğitimi Bitirme Belgesi (Sertifikası) Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı resmi belge olduğu için tüm Türkiye’de geçerlidir.

Ayrıca Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği gereğince “İş yerlerinde, alanlarında meslekî eğitim görmüş olanlar istihdam edilir.” Denilmektedir. “İstihdam edilenlerin meslekî ve teknik orta öğretim diploması, sertifika ile kurs bitirme, kalfalık, ustalık, iş yeri açma belgelerinden en az birine sahip olmaları gerekir. Yapacağı işe uygun mesleki eğitim aldıklarını belgelendirmeyenler istihdam edilmezler.

İş yeri sahipleri ise istihdam edecekleri kişilerden, yapacakları iş ile ilgili mesleki eğitim aldığını gösterir belgeyi istemek zorundadır.” denilmektedir. Yani yönetmelik hem çalışana hem işverene ortak olarak bu görevi vermiştir.