İlk Yardım Eğitimi Sertifikası


Bize Ulaşın


İlk yardım, herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin tıbbi yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesini önlemek amacıyla olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalardır.

Temel İlk yardım Eğitimi, ilk yardım Yönetmeliğinin 16. Maddesine istinaden; iş yerlerinde bu sertifikayı almış personelin bulundurma zorunluluğu bulunmaktadır. Temel ilk yardım eğitiminin amacı; acil bir durum karşısında profesyonel ekipler gelene kadar, amaçsız çözümlerden ve yanlış müdahalelerden kaçınarak hasta/yaralıya çabuk, etkili ve en uygun müdahaleyi yapmak için gerekli bilgi ve beceriyi kazanmaktır.

İlk yardım Yönetmeliğinin yürürlüğe girmesi ile birlikte, artık ülkemizde ilk yardımcı ve zorunlu ilk yardımcı istihdamı, zorunlu hale gelmiştir. Ayrıca İlk yardım Yönetmeliğinin “Müeyyideler” başlıklı 29. maddesine göre, ilk yardımcı bulundurmayan kurum ve kuruluşlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 295 inci maddesi hükmü doğrultusunda cezai müeyyide uygulanacaktır.

Herhangi bir mezuniyet şartı ve ön koşul aranmayıp, Türkiye ve dünyanın her yerinden dileyen herkes bu eğitime katılabilir. Ayrıca yurt dışında yaşayanlar ve yabancı uyruklu vatandaşlar da başvurabilir.