Frezeci Belgesi


Bize Ulaşın


Bu yeterlilik, frezecilerin veya bu mesleği icra etmek isteyenlerin; üretim sürecini programlayarak, kesici takım ve bağlama araç ve ekipmanına karar vererek, freze tezgahı ile talaşlı üretim teknik ve yöntemlerini kullanarak, kesici takım ve iş parçalarını çeşitli ekipmanlarla tezgaha bağlama, istenilen şekil, profil ve toleransa göre işleme bilgi ve becerilerini, üretimi tamamlanan iş parçalarının kontrol ve sevklerini gerçekleştirme yeterliliklerinin belirlenmesi, sınanması ve belgelendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Ayrıca talaşlı imalat uygulamaları sırasında uygulayacakları iş sağlığı ve güvenliği, çevre koruma ve kalite yönetim sistemleri tedbirleri ile mesleki gelişim yeterliliklerinin kanıtlanmasına olanak sağlayacaktır.