Direnç Kaynak Ayarcı Belgesi


Bize Ulaşın


Bu yeterlilik, metalik malzemelerin ergitmeli yöntemlerinden herhangi birini tam mekanize veya otomatik kaynak donanımlarını kullanarak gerçekleştiren kaynak operatörlerinin yeterliğinin belirlenmesi, sınanması ve belgelendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Bu yeterlilik direnç kaynağında ve yüksek basınç altında çalışan kaynak operatörlerine uygulanmaz.