Açıköğretim ve Yeni Kredili Sistem Rehberlik


KREDİLİ SİSTEM

Kredili Sistemde dersler dönemlik olarak belirlenmektedir. Bir öğretim yılında Güz ve Bahar Dönemi olmak üzere 2 dönemden oluşmaktadır. Her dönemde 2 sınav yapılmaktadır.

DÖNEM

SINAV

SINAV

Güz Dönemi

Ara Sınav (Vize)

Yıl Sonu (Final)

Bahar Dönemi

Ara Sınav (Vize)

Yıl Sonu (Final)

 Bu sistemde Önlisans Programlarına kayıtlı öğrenciler 1. ve 2. Sınıflarda güz ve bahar dönemi olmak üzere 4 dönem öğretim örmektedir. Lisans Programlarına kayıtlı öğrenciler ise 1.- 2.-3. ve 4. Sınıflarda güz ve bahar dönemi olmak üzere 8 dönem öğretim görmektedirler.

Öğrencilerin öğrencilik haklarından yararlanabilmesi ve derslere devam edebilmeleri için her dönem başında Anadolu Üniversitesi tarafından belirlenen tarihlerde kayıtlarını yeniletmesi gerekmektedir.

Kayıt yenileme dönemlerinde öğrencilerin fakülteleri tarafından sorumlu olduğu dersleri daha sonra ilgili dönemde alınmak üzere azaltabilecekleri veya ilgili dönemin bir üst döneminden 45 krediyi geçmemek üzere ders ekleyebilecektir. Dersler programda yoğunluklarına ve zorluklarına göre açıkögretim fakültesi tarafından kredilenendirilecektir, Öğrenciler zorunlu kredi miktarının tamamlanmasıyla mezun olabileceklerdir. Bu sistem ilk önce 2010-2011 yılında ilahiyat Bölümü ile başlamıştır.2011-2012 öğretim döneminde 16 bölüm eklenerek, toplam 17 Önlisans ve Lisans Programı sayısına ulaşılmıştır.

2012-2013 öğretim döneminde Açıköğretimin diğer Onlisans ve İşletme, İktisat gibi tüm 4 yıllık Lisans Programları da kredili sisteme dahil edilecektir.

 Açıköğretim Kredili Sistemi 2 ayrı Açıköğretim Programıyla ayrılmıştır. Aşağıda bu programların isimleri ve programlara dâhil edilen Önlisans ve Lisans Bölümleri Yer almaktadır.

Program Türü

Bölüm

Önlisans-Lisans

Merkezi Açıköğretim

Adalet

Önlisans

Merkezi Açıköğretim

Çağrı Merkezleri Hizmeti

Önlisans

Merkezi Açıköğretim

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık

Önlisans

Merkezi Açıköğretim

Felsefe

Lisans

Merkezi Açıköğretim

ilahiyat

Önlisans

Merkezi Açıköğretim

ingilizce Öğretmenliği

Lisans

Merkezi Açıköğretim

Laborant ve Veteriner Sağlık (Staj)

Önlisans

Merkezi Açıköğretim

Okul Öncesi Öğretmenliği

Lisans

Merkezi Açıköğretim

Sosyoloji

Lisans

Merkezi Açıköğretim

Tarih

Lisans

Merkezi Açıköğretim

Tarım

Önlisans

Merkezi Açıköğretim

Türk Dili ve Edebiyatı

Lisans

Merkezi Açıköğretim Programlarının kitapları kayıt sırasında ya da daha sonra Açıköğretim Bürolarında temin edilir.

 Kredili Sistemde Ders Ekleme İşlemleri

Bölümlerine ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler, güz ve bahar dönemlerinde fakülte tarafından belirtilen dersleri almak zorundadır. Bu derslerin kredi toplamı 30 olmak zorundadır. Öğrenci 30 krediden daha az ya da daha fazlasını alamazlar. Bu öğrenciler ders ekleme işlemi yapamazlar bir başka değişle üst dönemden ders alamazlar.

Kayıt yenileyecek öğrenciler ise, fakülte tarafından bir dönemde alabileceği derslerin kredisi 30 dur. Öğrenci istediği takdirde bir üst dönemden 15 kredilik ders alarak 4 yıldan önce mezuniyet için gerekli krediyi tamamlayabilir ve mezun olabilir.

Güz dönemi ve ya akademik yılsonunda 2.00 Genel Not Ortalamasını sağlayamayan öğrenciye akademik yetersizlik uyarısı yapılır. Akademik yetersizlik uyarısı alan öğrencinin, bir sonraki dönemin sonundaki Genel Not Ortalamasının 2.00 olması gerekmektedir. Bu koşulu yerine getiremeyen öğrenci kayıt yenileme talep ettiği dönemde, geçirmiş olduğu son iki dönemdeki cc'nin yani 2.00 'nin altında not aldığı dersleri, yeni dönemde tekrar etmek suretiyle Genel Not Ortalamasını en az 2.00 a yükseltmek zorundadır.

Sınavlarda alınan puanlar ve harf notu karşılıkları Başarı Notu Bölümünde ele alınacaktır.

Kredi sistemi nasıl işliyor?

Her dersin bir kredisi vardır. Kredi, o dersin önemini gösterir. Örnek vermek gerekirse Temel Bilgi Teknolojileri 3, İnkilap Tarihi 2 veya ingilizce 2 kredidir, İktisada Giriş dersi 4, Genel İşletme 4, Genel Muhasebe 3. Yani bu demektir ki, İktisada Giriş dersi, Tarih dersine göre daha önemlidir.

Örnek olarak bir öğrencinin 1. sınıftan toplam 4 dersinin kaldığını varsayalım. Ve her dersin kredisini 3 kabul edelim. Eski sistemde, öğrencinin 4 dersi kaldığında sınıf tekrarı yapılması gekirdi. Ama AÖF'nin yeni sisteminde, 4 dersi kalan bir öğrenci, genel akademik ortalamasının 2.00'nin üzerinde olması şartıyla 2. sınıfa geçebilir.

- Koşullu geçme ne demektir?

Açıköğretim koşullu ders geçme, bir şarta bağlı ders geçme demektir. Bu şart da yılsonu not ortalamanızın en az 2 olması gerekmektedir. AÖF sınavları sonucunda, bir öğrencinin CC ile DD arasında dersleri varsa, öğrencinin ders ortalaması 50'den az ancak 32'den yukarı demektir. Öğrencinin bu derslerden başarısız olduğu anlamına gelir.

Ancak; diğer derslerinin ortalaması 50'den yukarı ise, CC-DD not ortalaması olan derslerinden geçme şansı tanınır. Yani yüksek alınan derslerden, düşük alınan derslere not taşıması yapılır. Eğer yıl sonu ders notları 2'nin üzerinde ise, koşullu olunan derslerden de geçelir.. Ancak not ortalaması 2'den düşükse, bu dersleri önümüzdeki sene (buraya dikkat: önümüzdeki dönem değil, önümüzdeki sene) görüleceği anlamına gelmektedir.

- Akademik Yetersizlik Uyarısı

Güz dönemi veya akademik yılsonunda 2.00 Genel Not Ortalamasını sağlayamayan öğrenciye akademik yetersizlik uyarısı yapılır. Akademik yetersizlik uyarısı alan öğrencinin, bir sonraki dönemin sonundaki Genel Not Ortalamasının en az 2.00 olması gerekir. Bu koşulu yerine getirmeyen öğrenci, kayıt yenilettiği takip eden dönemde, son iki dönemdeki CC'nin altında not aldığı dersleri ilgili dönemde tekrar etmek suretiyle Genel Not Ortalamasını en az 2.00'ye yükseltmek zorundadır. Ders tekrarına kalan bir öğrencinin, tekrar ettiği dönem sonunda 2.00 Genel Not Ortalaması sağlaması hâlinde ders tekrarı sona ermiş olur. Ancak, bir dersten FF notu alan bir öğrenci bu dersi, dersin verildiği dönemde tekrar almak zorundadır.

Ders tekrarına kalan öğrenci kayıt yenileme döneminde ders Ekle/ Sil işlemi sırasında CC'nin altında not aldığı dersleri almak zorunda olduğundan bu dersleri eksiltemez

KREDİLİ SİSTEM

Kredili Sistemde öğrencilerin sınavları aşağıdaki tabloya göre notlandırılmaktadır.

HARF NOTU

KATSAYI

MUTLAK SİSTEMDEKİ NOT KARŞILIĞI

SONUÇ

AA

4.0

84-100

Başarılı

AB

3,7

77-83

Başarılı

BA

3,3

71-76

Başarılı

BB

3.0

66-70

Başarılı

BC

2,7

61-65

Başarılı

CB

2,3

56-60

Başarılı

CC

2.00

50-55

Başarılı

CD

1,7

46-49

Ortalama 2.00'ın üstündeyse Başarılı. 2.00'ın altındaysa Başarısız

DC

1,3

40-45

Ortalama 2.00'ın üstündeyse Başarılı. 2.00'ın altındaysa Başarısız

DD

1.0

33-39

Ortalama 2.00'ın üstündeyse Başarılı 2.00'ın altındaysa Başarısız

FF

0.0

0-32

Başarısız

 

Her dönem sonunda öğrencilerin başarı durumu, Dönem Not Ortalaması ve Genel Not Ortalaması ile belirlenir.Bu işlem bir dönem içinde alınan dersler İçin yapılırsa dönem not ortalaması,o zamana kadar alınmış bütün dersler için yapılırsa Genel Not Ortalaması elde edilir.Genel Not Ortalaması hesaplanırken tekrar edilen ders var ise en son alınan not ortalamaya dahil edilir.

 

 

ÖRNEK NOT HESAPLAMA TABLOSU

 

 

DERS ADI

DERSİN KREDİSİ

VİZE

FİNAL

ORTALAMA

BAŞARI NOTU

BAŞARI NOTU

KREDİ TOPLAMI

SONUÇ

1

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

4,00

70

80

77,00

AB

3,70

14,80

GEÇTİ

2

DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ

5,00

60

60

60,00

CB

2,30

11,50

GEÇTİ

3

GENEL İŞLETME

4,00

68

73

71,50

BA

3,30

13,20

GEÇTİ

4

GENEL MUHASEBE

5,00

20

55

44,50

DC

1,30

6,50

ORTALAMA İLE GEÇTİ

5

HUKUKA GİRİŞ

5,00

50

66

61,20

BC

2,70

13,50

GEÇTİ

6

İKTİSADA GİRİŞ

4,00

70

70

70,00

BB

3,00

12,00

GEÇTİ

7

MATEMATİK

3,00

32

32

32,00

FF

0,00

0,00

KALDI

 

DERS KREDİLERİ TOPLAMI

30,00

 

 

HESAPLANAN                              KREDİ TOPLAMI

71,50

 

 

 

 

 

 

 

 

GENEL TOPLAM

2,38

 

 NOT:  Genel Not Ortalaması 2.00 üzerinde olur ise ortalaması 0-32 üstü olan dersler

 Ortalama  İle geçilir.

 Sınavlar ve Tarihleri:

 Kredili Sistemde 2011-2012 Dönemine Ait Programlara ait sınavlar ve tarihleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Merkezi Açıköğretim Sınavları

Tarihler

Uzaktan Eğitim Sınavları

Tarihler

Güz Dönemi Ara

10-11 Aralık 2011

Güz Dönemi Ara

03-04 Aralık 2011

Güz Dönemi Yıl Sonu

28-29 Ocak 2011

Güz Dönemi Yıl Sonu

28-29 Ocak 2012

Bahar Dönemi Ara

07-08 Nisan 2012

Bahar Dönemi Ara

14-15 Nisan 2012

Bahar Dönemi Yıl Sonu

02-03 Haziran 2012

Bahar Dönemi Yıl Sonu

09-10 Haziran 2012

 

Sınavlar

Merkezi   Açıköğretim Eğitim Programlarının sınavları kitapçık esasıyla eski sistemde olduğu gibi Anadolu Üniversitesi'nin belirlediği sınav merkezlerinde uygulanır.

Sınav giriş belgeleri öğrencilerin adreslerine postayla gönderilmeyecektir.

Öğrenciler, belgelerini sınav tarihinden 1 hafta önce Açıköğretim Bürolarından ve ya şifrelerini kullanarak internet aracılığıyla Anadolu Üniversitesi'nin internet sitesinden alabileceklerdir.

Dikkat! Öğrenciler, kayıttan sonra AÖF bürolarından verilen şifresini ve TC kimlik numarasını http://ogrenci.anadolu.edu.tr ve http://mail.anadolu. edu.tr sitelerindeki hizmetlere erişmek için kullanacaklardır

 Mezuniyet

Kredili Sistemde öğrenciler önlisans bölümlerinden birinde öğrenim görüyorlarsa 120 krediyi tamamlayarak en az 2.00 Genel Not Ortalamasıyla mezun olma hakkına sahip olurlar.

Lisans bölümlerinden birinde öğrenim görüyorlarsa 240 krediyi tamamlayarak en az 2.00 Genel Not Ortalamasıyla mezun olma hakkına sahip olurlar.

KREDİLİ SİSTEM

Önemli Ek Bilgiler;

Kredili sistemin  amacı  öğrenmenin  iyileştirilmesidir.

Bu amaca ulaşmak için, kredili sistemde, ders sorumluluk üniteleri azaltılmış ve değerlendirme süreci yıl yerine yarıyıl (dönem) olarak belirlenmiştir.

Dönemlik kredili sistemde bir yıl güz dönemi ve bahar dönemi olmak üzere 2 dönemden oluşmaktadır. Önlisans  programları toplam 4 dönemden, lisans programları ise toplam 8 dönemden oluşmaktadır.

Başarıyı ödüllendiren, başarısızlığı zorlaştıran bir sistemdir.

Öğrenci merkezlidir, öğrenciye kendi geleceğini şekillendirme olanağı verir.

Değerlendirme harf sistemi iledir ve mutlak değildir.

Sistemde bütünleme sınavı yoktur.

Her dönem bir ara sınav bir de dönem sonu sınavı yapılmaktadır. (Yılda toplam 4 sınav)

Aöf'den örgün öğretime yatay geçiş yapılabilecektir (100 üzerinden 80 not ortalaması istenmektedir.)

Öğrenciler başarı ve yabancı dil kriterine göre yurtdışında anlaşmalı

üniversitelere gidebileceklerdir.

Öğrenim haklan önlisanlar için 4 yıl lisanslar için 7 yıl olarak belirlenmiştir. Önlisans Bölümlerinden mezun olan öğrenciler dilerse DGS(Dikey Geçiş Sınavı)ye girerek diğer üniversitelerin örgün programlarına geçiş yapabileceklerdir. Dikey Geçiş yapmak isteyen öğrencilerin Önlisans programlarındaki not ortalamalarını yüksek tutmaları DGS için kendilerine puan avantajı sağlamalarına yardımcı olacaktır. 


Açıköğretim

Anadolu Üniversitesi`nde uzaktan eğitim sistemine göre eğitim yapan üç fakülteden oluşan (İktisat Fakültesi, İşletme Fakültesi ve Açıköğretim Fakültesi) bir eğitim sistemidir. Üniversite sınavına girerek ÖSS-SAY-1, ÖSS-SÖZ-1, ÖSS-EA-1 ve ÖSS-DİL puan türlerinden en az birinden 145 ve üstü puan alındığında lisans ve önlisans programlarına kayıt yaptırabilirler. Anadolu Üniversitesi`nin öğrenci hizmetlerini yerinde verebilmek için, 81 ilde ve Lefkoşa`da olmak üzere toplam 89 bürosu bulunmaktadır. Öğrenci hizmetleri bu bürolardan yürütülmektedir. Her öğrenciye kayıtlı olduğu programa ait ders kitapları bağlı olduğu bürodan verilecektir. Bunun yanında öğrenciler açıköğretim web sitesinin sunduğu hizmetlerden de yararlanabilirler.

KAYIT İŞLEMLERİ
Kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler belirtilen tarihler arasında
http://aofkayit.anadolu.edu.tr adresinden internet başvurusu yaptıktan sonra gerekli evrakları eksiksiz hazırlayıp AÖF bürolarına elden teslim etmek koşuluyla kayıt yaptırabilirler.

ASKERLİK TECİL İŞLEMLERİ
Askerlikle ilişkisi olan öğrenciler için kayıt durumlarına ilişkin bilgiler her yıl Asker alma Dairesi Başkanlığı`na toplu olarak gönderilmektedir.29 yaşını doldurmuş öğrencilere askerlik kanunu gereği öğrenci durum belgesi verilmemektedir. Kayıt olduğu yıldan başlamak üzere kaydını yeniletmediği süreler de dahil olmak üzere lisans öğrencilerinden 7. yılını, önlisans öğrencilerinden 4. yılını dolduranlara öğrencilik haklarından yararlanamadıkları için öğrenim durum belgesi verilmemektedir. Dikey geçişle lisans öğrenimine hazırlık programına kayıt yaptıranlar ve ikinci üniversiteden kayıt yaptıran öğrenciler askerlik tecil işlemlerinden yararlanamazlar.

PASO İŞLEMLERİ
Paso işlemleri AÖF öğrencilerine paso veren belediyelerin uygulamalarına göre bazı illerde AÖF bürolarının işbirliği ile yürütülmektedir.

SINAVLAR
Bu sisteme kayıtlı öğrenciler yılda üç kez oturumlu olarak düzenlenen ve Anadolu Üniversitesi`nce yürütülen sınavlara katılırlar. Ara, yılsonu ve bütünleme sınavı olarak gerçekleştirilen bu sınavlara, öğrenciler bağlı oldukları büronun bulunduğu ilde katılırlar.

Sınava giriş belgesinde belirtilen yerde ve tarihte sınava girmeyen öğrenciler için (mazeretli bile olsalar) başka bir yerde ve zamanda telafi sınavı açılmaz. Sınava giriş belgelerinden birisi bile eksik olsa öğrenci sınava giremez.

SINAVA GİRİŞ BELGESİ
Sınava giriş belgesi her öğrencinin adresine posta yolu ile gönderilir. Sınava giriş belgesi eline geçmeyen öğrenciler AÖF bürolarına başvurarak veya AÖF Büro-Web şifresi ile sınava giriş belgesini internet üzerinden alabilirler..

SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI
Sınav sonuçları sınav tarihinden itibaren 30 gün içinde
http://aofburo.anadolu.edu.tr adresinde yayınlanmaktadır.

SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Tüm sınavlar çoktan seçmeli test şeklinde hazırlanmakta ve bilgisayarla değerlendirilmektedir. Cevaplar değerlendirilirken doğru cevaplara puan verilecek, yanlış cevaplar için puan düşürülmeyecektir. Her ders sınavının değerlendirilmesi 100 tam not üzerinden yapılacaktır. 100 puan, soru sayısına bölünerek, her soruya eşit ağırlıkta puan verilir.

DERS GEÇME NOTU

Her dersin başarı notu, ara sınav notunun %30`u ile yılsonu sınavının %70`i toplanarak bulunur. Bir dersten başarılı olabilmek için başarı notunun 50 veya daha yukarı olması gerekir.

ÖRNEĞİN:
Bir öğrencinin ara sınav notu 70, yılsonu sınav notu 60 olsun.
Ara sınav ağırlığı %30 olduğuna göre
70 x 30 / 100 = 21
Yılsonu sınavı ağırlığı %70 olduğuna göre
60 x 70 / 100 = 42
Başarı notu ise;
21 + 42 = 63 olacaktır.
Ara sınava giremeyen öğrenciler yılsonu veya bütünleme sınavına katıldıkları takdirde aldıkları notun %70`inin, 50 puan veya daha fazla olması halinde bu dersten başarılı sayılırlar. Yandaki tabloda ayrıntılı olarak verilmiştir.

SINIF GEÇME
Bulunduğu sınıftaki derslerin en çok 2`sinden başarısız olanlara bir üst sınıfın dersleri verilir. 3 ve daha fazla dersten başarısız olanlar, aynı sınıfta başarısız oldukları dersler tekrar ederler ve bu derslerin sınavlarına girerler. Bu öğrenciler bir üst sınıftan ders alamazlar.
1. sınıftaki tüm derslerin tümünden başarılı olmadan 3. sınıfa,2.sınıftaki tüm derslerin tümünden başarılı olmadan 4. sınıfa geçilemez.

ONUR VE YÜKSEK ONUR BELGESİ
Uzaktan eğitim sistemine göre öğretim yapan fakültelere kayıtlı öğrencilerden; İlk kez eğitim gördüğü sınıfta tekrar aldığı dersler dahil bütün derslerini başarmış ve not ortalaması 87,50 veya üzeri olanlar yüksek onur öğrenci-si; not ortalaması 75,00 ile 87,49 arasında olanlar onur öğrencisi sayılır. Not ortalaması 87,50 veya üzeri olanlar “Yüksek Onur Öğrencisi”, not ortalaması 75,00 ile 87,49 arasında olanlar “Onur Öğrencisi” olarak mezun olur. Ancak disiplin cezası alan öğrenciler belirtilen not ortalamalarını sağlasalar bile “Yüksek Onur Öğrencisi” veya “Onur Öğrencisi” olarak mezun olamaz.

ÖĞRETİM SÜRESİ
Öğrenciler kayıt yaptırdıkları yıldan başlamak üzere önlisans için 4(dört), lisans için 7(yedi) yıl süre ile örencilik haklarından yararlanabilirler. Bu sürelerin bitiminden sonra öğrenciler kayıt yenileme işlemlerini tamamladıkları takdirde sınavlara katılarak öğretimlerini sürdürebilmekte ancak öğrencilik haklarından yararlanamamaktadır.

KAYIT YENİLEME
Kayıtlı öğrenciler sınav ve diğer öğrencilik hizmetlerini alabilmeleri her yıl kayıtlarını yeniletmeleri ile mümkündür. Kayıt yenilemeyle ilgili işlemler ve tarihler her yıl Eylül - Ekim ayları içerisinde Anadolu Üniversitesi tarafından duyurulmaktadır.Öğrenciler kayıt yeniletmedikleri yılda öğrencilik haklarından yaralanamazlar.

MUAFİYET
Öğrencilere yükseköğretim kurumlarında (uzaktan eğitim sistemine göre öğretim yapan fakülteler dahil) daha önce okudukları ve başardıkları dersler dolayısıyla hiçbir şekilde muafiyet tanınmaz. (Dikey geçişlerde İngilizce, İnkılap Tarihi ve Türk Dili dersleri hariç)

YATAY GEÇİŞ
Kayıtlı öğrenciler her ne sebeple olursa olsun fakülte, bölüm ve program-lar arasında yatay geçiş yapamazlar.

DİKEY GEÇİŞ
Açıköğretim Fakültesi`nin iki yıllık önlisans programından mezun olanlar ÖSYM tarafından düzenlenen sınava katılarak örgün eğitime geçiş yapabilirler. Ayrıca MYO ve Açıköğretim Fakültesi önlisans programlarından mezun olanlar uzaktan eğitim sistemi ile öğretim yapan İktisat ve İşletme Fakültelerine dikey geçişle kayıt yaptırabilirler. Başvuru ve kayıt koşulları her yıl ilan edilmekte ve bu koşulları yerine getirenler 3.sınıfa doğrudan veya lisans öğrenimi hazırlık programlarına kayıt yaptırabilmektedir. MYO teknik programlarından mezun olan öğrenciler hazırlık sınıfı okuyarak Açıköğretim Fakültelerine kayıt yaptırabilirler.

LİSANS TAMAMLAMA
4 yıllık öğretim süresi olan yüksekokul ve fakültelerin 1. ve 2. sınıf derslerinin tümünden başarılı olup önlisans diploması alanlar Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine kayıt yaptırabilirler. Başvuruları kabul edilenler 3. sınıftan öğretime devam edebilirler.


                                KREDİLİ SİSTEM

Kredili Sistemde dersler dönemlik olarak belirlenmektedir. Bir öğretim yılında Güz ve Bahar Dönemi olmak üzere 2 dönemden oluşmaktadır. Her dönemde 2 sınav yapılmaktadır.

DÖNEM

SINAV

SINAV

Güz Dönemi

Ara Sınav (Vize)

Yıl Sonu (Final)

Bahar Dönemi

Ara Sınav (Vize)

Yıl Sonu (Final)

 

Dikkat! Kredili Sistemde Bütünleme sınavı yoktur.

 

Bu sistemde Önlisans Programlarına kayıtlı öğrenciler 1. ve 2. Sınıflarda güz ve bahar dönemi olmak üzere 4 dönem öğretim görmektedir. Lisans Programlarına kayıtlı öğrenciler ise 1.- 2.-3. ve 4. Sınıflarda güz ve bahar dönemi olmak üzere 8 dönem öğretim görmektedirler.

Öğrencilerin öğrencilik haklarından yararlanabilmesi ve derslere devam edebilmeleri için her dönem başında Anadolu Üniversitesi tarafından belirlenen tarihlerde kayıtlarını yeniletmesi gerekmektedir.

Kayıt yenileme dönemlerinde öğrencilerin fakülteleri tarafından sorumlu olduğu dersleri daha sonra ilgili dönemde alınmak üzere azaltabilecekleri veya ilgili dönemin bir üst döneminden 45 krediyi geçmemek üzere ders ekleyebilecektir. Dersler programda yoğunluklarına ve zorluklarına göre açıkögretim fakültesi tarafından kredilenendirilecektir, Öğrenciler zorunlu kredi miktarının tamamlanmasıyla mezun olabileceklerdir. Bu sistem ilk önce 2010-2011 yılında ilahiyat Bölümü ile başlamıştır.2011-2012 öğretim döneminde 16 bölüm eklenerek, toplam 17 Önlisans ve Lisans Programı sayısına ulaşılmıştır.

2012-2013 öğretim döneminde Açıköğretimin diğer Onlisans ve İşletme, İktisat gibi tüm 4 yıllık Lisans Programları da kredili sisteme dahil edilecektir.

 

Açıköğretim Kredili Sistemi 2 ayrı Açıköğretim Programıyla ayrılmıştır. Aşağıda bu programların isimleri ve programlara dâhil edilen Önlisans ve Lisans Bölümleri Yer almaktadır.

Program Türü

Bölüm

Önlisans-Lisans

Merkezi Açıköğretim

Adalet

Önlisans

Merkezi Açıköğretim

Çağrı Merkezleri Hizmeti

Önlisans

Merkezi Açıköğretim

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık

Önlisans

Merkezi Açıköğretim

Felsefe

Lisans

Merkezi Açıköğretim

ilahiyat

Önlisans

Merkezi Açıköğretim

ingilizce Öğretmenliği

Lisans

Merkezi Açıköğretim

Laborant ve Veteriner Sağlık (Staj)

Önlisans

Merkezi Açıköğretim

Okul Öncesi Öğretmenliği

Lisans

Merkezi Açıköğretim

Sosyoloji

Lisans

Merkezi Açıköğretim

Tarih

Lisans

Merkezi Açıköğretim

Tarım

Önlisans

Merkezi Açıköğretim

Türk Dili ve Edebiyatı

Lisans

Merkezi Açıköğretim Programlarının kitapları kayıt sırasında ya da daha sonra Açıköğretim Bürolarında temin edilir.

 

Kredili Sistemde Ders Ekleme İşlemleri

 

Bölümlerine ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler, güz ve bahar dönemlerinde fakülte tarafından belirtilen dersleri almak zorundadır. Bu derslerin kredi toplamı 30 olmak zorundadır. Öğrenci 30 krediden daha az ya da daha fazlasını alamazlar. Bu öğrenciler ders ekleme işlemi yapamazlar bir başka değişle üst dönemden ders alamazlar.

Kayıt yenileyecek öğrenciler ise, fakülte tarafından bir dönemde alabileceği derslerin kredisi 30 dur. Öğrenci istediği takdirde bir üst dönemden 15 kredilik ders alarak 4 yıldan önce mezuniyet için gerekli krediyi tamamlayabilir ve mezun olabilir.

Güz dönemi ve ya akademik yılsonunda 2.00 Genel Not Ortalamasını sağlayamayan öğrenciye akademik yetersizlik uyarısı yapılır. Akademik yetersizlik uyarısı alan öğrencinin, bir sonraki dönemin sonundaki Genel Not Ortalamasının 2.00 olması gerekmektedir. Bu koşulu yerine getiremeyen öğrenci kayıt yenileme talep ettiği dönemde, geçirmiş olduğu son iki dönemdeki cc'nin yani 2.00 'nin altında not aldığı dersleri, yeni dönemde tekrar etmek suretiyle Genel Not Ortalamasını en az 2.00 a yükseltmek zorundadır.

Sınavlarda alınan puanlar ve harf notu karşılıkları Başarı Notu Bölümünde ele alınacaktır.

 

Kredi sistemi nasıl işliyor?

Her dersin bir kredisi vardır. Kredi, o dersin önemini gösterir. Örnek vermek gerekirse Temel Bilgi Teknolojileri 3, İnkilap Tarihi 2 veya ingilizce 2 kredidir, İktisada Giriş dersi 4, Genel İşletme 4, Genel Muhasebe 3. Yani bu demektir ki, İktisada Giriş dersi, Tarih dersine göre daha önemlidir.

Örnek olarak bir öğrencinin 1. sınıftan toplam 4 dersinin kaldığını varsayalım. Ve her dersin kredisini 3 kabul edelim. Eski sistemde, öğrencinin 4 dersi kaldığında sınıf tekrarı yapılması gekirdi. Ama AÖF'nin yeni sisteminde, 4 dersi kalan bir öğrenci, genel akademik ortalamasının 2.00'nin üzerinde olması şartıyla 2. sınıfa geçebilir.

- Koşullu geçme ne demektir?

 

Açıköğretim koşullu ders geçme, bir şarta bağlı ders geçme demektir. Bu şart da yılsonu not ortalamanızın en az 2 olması gerekmektedir. AÖF sınavları sonucunda, bir öğrencinin CC ile DD arasında dersleri varsa, öğrencinin ders ortalaması 50'den az ancak 32'den yukarı demektir. Öğrencinin bu derslerden başarısız olduğu anlamına gelir.

Ancak; diğer derslerinin ortalaması 50'den yukarı ise, CC-DD not ortalaması olan derslerinden geçme şansı tanınır. Yani yüksek alınan derslerden, düşük alınan derslere not taşıması yapılır. Eğer yıl sonu ders notları 2'nin üzerinde ise, koşullu olunan derslerden de geçelir.. Ancak not ortalaması 2'den düşükse, bu dersleri önümüzdeki sene (buraya dikkat: önümüzdeki dönem değil, önümüzdeki sene) görüleceği anlamına gelmektedir.

- Akademik Yetersizlik Uyarısı

 

Güz dönemi veya akademik yılsonunda 2.00 Genel Not Ortalamasını sağlayamayan öğrenciye akademik yetersizlik uyarısı yapılır. Akademik yetersizlik uyarısı alan öğrencinin, bir sonraki dönemin sonundaki Genel Not Ortalamasının en az 2.00 olması gerekir. Bu koşulu yerine getirmeyen öğrenci, kayıt yenilettiği takip eden dönemde, son iki dönemdeki CC'nin altında not aldığı dersleri ilgili dönemde tekrar etmek suretiyle Genel Not Ortalamasını en az 2.00'ye yükseltmek zorundadır. Ders tekrarına kalan bir öğrencinin, tekrar ettiği dönem sonunda 2.00 Genel Not Ortalaması sağlaması hâlinde ders tekrarı sona ermiş olur. Ancak, bir dersten FF notu alan bir öğrenci bu dersi, dersin verildiği dönemde tekrar almak zorundadır.

Ders tekrarına kalan öğrenci kayıt yenileme döneminde ders Ekle/ Sil işlemi sırasında CC'nin altında not aldığı dersleri almak zorunda olduğundan bu dersleri eksiltemez

KREDİLİ SİSTEM

Kredili Sistemde öğrencilerin sınavları aşağıdaki tabloya göre notlandırılmaktadır.

HARF NOTU

KATSAYI

MUTLAK SİSTEMDEKİ NOT KARŞILIĞI

SONUÇ

AA

4.0

84-100

Başarılı

AB

3,7

77-83

Başarılı

BA

3,3

71-76

Başarılı

BB

3.0

66-70

Başarılı

BC

2,7

61-65

Başarılı

CB

2,3

56-60

Başarılı

CC

2.00

50-55

Başarılı

CD

1,7

46-49

Ortalama 2.00'ın üstündeyse Başarılı. 2.00'ın altındaysa Başarısız

DC

1,3

40-45

Ortalama 2.00'ın üstündeyse Başarılı. 2.00'ın altındaysa Başarısız

DD

1.0

33-39

Ortalama 2.00'ın üstündeyse Başarılı 2.00'ın altındaysa Başarısız

FF

0.0

0-32

Başarısız

 

Her dönem sonunda öğrencilerin başarı durumu, Dönem Not Ortalaması ve Genel Not Ortalaması ile belirlenir.Bu işlem bir dönem içinde alınan dersler İçin yapılırsa dönem not ortalaması,o zamana kadar alınmış bütün dersler için yapılırsa Genel Not Ortalaması elde edilir.Genel Not Ortalaması hesaplanırken tekrar edilen ders var ise en son alınan not ortalamaya dahil edilir.

Sınavlar ve Tarihleri:

 Kredili Sistemde 2011-2012 Dönemine Ait Programlara ait sınavlar ve tarihleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Merkezi Açıköğretim Sınavları

Tarihler

Uzaktan Eğitim Sınavları

Tarihler

Güz Dönemi Ara

10-11 Aralık 2011

Güz Dönemi Ara

03-04 Aralık 2011

Güz Dönemi Yıl Sonu

28-29 Ocak 2011

Güz Dönemi Yıl Sonu

28-29 Ocak 2012

Bahar Dönemi Ara

07-08 Nisan 2012

Bahar Dönemi Ara

14-15 Nisan 2012

Bahar Dönemi Yıl Sonu

02-03 Haziran 2012

Bahar Dönemi Yıl Sonu

09-10 Haziran 2012

 

Sınavlar

Merkezi   Açıköğretim Eğitim Programlarının sınavları kitapçık esasıyla eski sistemde olduğu gibi Anadolu Üniversitesi'nin belirlediği sınav merkezlerinde uygulanır.

Sınav giriş belgeleri öğrencilerin adreslerine postayla gönderilmeyecektir.

Öğrenciler, belgelerini sınav tarihinden 1 hafta önce Açıköğretim Bürolarından ve ya şifrelerini kullanarak internet aracılığıyla Anadolu Üniversitesi'nin internet sitesinden alabileceklerdir.

Dikkat! Öğrenciler, kayıttan sonra AÖF bürolarından verilen şifresini ve TC kimlik numarasını http://ogrenci.anadolu.edu.tr ve http://mail.anadolu. edu.tr sitelerindeki hizmetlere erişmek için kullanacaklardır

 

Mezuniyet

 

Kredili Sistemde öğrenciler önlisans bölümlerinden birinde öğrenim görüyorlarsa 120 krediyi tamamlayarak en az 2.00 Genel Not Ortalamasıyla mezun olma hakkına sahip olurlar.

Lisans bölümlerinden birinde öğrenim görüyorlarsa 240 krediyi tamamlayarak en az 2.00 Genel Not Ortalamasıyla mezun olma hakkına sahip olurlar.

KREDİLİ SİSTEM

 

Önemli Ek Bilgiler;

 

Kredili sistemin  amacı  öğrenmenin  iyileştirilmesidir.

Bu amaca ulaşmak için, kredili sistemde, ders sorumluluk üniteleri azaltılmış ve değerlendirme süreci yıl yerine yarıyıl (dönem) olarak belirlenmiştir.

Dönemlik kredili sistemde bir yıl güz dönemi ve bahar dönemi olmak üzere 2 dönemden oluşmaktadır. Önlisans  programları toplam 4 dönemden, lisans programları ise toplam 8 dönemden oluşmaktadır.

Başarıyı ödüllendiren, başarısızlığı zorlaştıran bir sistemdir.

Öğrenci merkezlidir, öğrenciye kendi geleceğini şekillendirme olanağı verir.

Değerlendirme harf sistemi iledir ve mutlak değildir.

Sistemde bütünleme sınavı yoktur.

 

Her dönem bir ara sınav bir de dönem sonu sınavı yapılmaktadır. (Yılda toplam 4 sınav)

Aöf'den örgün öğretime yatay geçiş yapılabilecektir (100 üzerinden 80 not ortalaması istenmektedir.)

Öğrenciler başarı ve yabancı dil kriterine göre yurtdışında anlaşmalı

üniversitelere gidebileceklerdir.

Öğrenim haklan önlisanlar için 4 yıl lisanslar için 7 yıl olarak belirlenmiştir. Önlisans Bölümlerinden mezun olan öğrenciler dilerse DGS(Dikey Geçiş Sınavı)ye girerek diğer üniversitelerin örgün programlarına geçiş yapabileceklerdir. Dikey Geçiş yapmak isteyen öğrencilerin Önlisans programlarındaki not ortalamalarını yüksek tutmaları DGS için kendilerine puan avantajı sağlamalarına yardımcı olacaktır. 


 

DERS ADI

DERSİN KREDİSİ

VİZE

FİNAL

ORTALAMA

BAŞARI NOTU

BAŞARI NOTU

KREDİ TOPLAMI

SONUÇ

1

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

4,00

70

80

77,00

AB

3,70

14,80

GEÇTİ

2

DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ

5,00

60

60

60,00

CB

2,30

11,50

GEÇTİ

3

GENEL İŞLETME

4,00

68

73

71,50

BA

3,30

13,20

GEÇTİ

4

GENEL MUHASEBE

5,00

20

55

44,50

DC

1,30

6,50

ORTALAMA İLE GEÇTİ

5

HUKUKA GİRİŞ

5,00

50

66

61,20

BC

2,70

13,50

GEÇTİ

6

İKTİSADA GİRİŞ

4,00

70

70

70,00

BB

3,00

12,00

GEÇTİ

7

MATEMATİK

3,00

32

32

32,00

FF

0,00

0,00

KALDI

 

DERS KREDİLERİ TOPLAMI

30,00

 

 

HESAPLANAN                              KREDİ TOPLAMI

71,50

 

 

 

 

 

 

 

 

GENEL TOPLAM

2,38

Web sitemize hoşgeldiniz.

--- Akademik Deneyimli Eğitim Kadrosu ile Kitlesel Başarıda Öncü ---